Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli (27 lipca 2015 r. wpływ do Urzędu Gminy) część I http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=czesc_I.pdf&id=1595 część II http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=czesc_II.pdf&id=1596 Jan Kosiński Jan Kosiński Marta Skibiszewska Marta Skibiszewska 2015-10-21 00:00:00 2015-10-21 12:32:12 2015-10-21 12:34:49 2015-10-21 14:28:05