Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niegosławice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Zarządzenie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Zarzadzenie_Nr_0050.31.2019.pdf&id=3865 Jolanta Tarłowska Jolanta Tarłowska Jolanta Tarłowska 2019-12-31 00:00:00 2019-12-31 08:37:17 2019-12-31 08:38:25 2019-12-31 08:38:25