Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 23 grudnia 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości. Zarządzenie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Zarzadzenie_nr_0050.30.2019.pdf&id=3864 Aneta Sławek Jolanta Tarłowska Jolanta Tarłowska 2019-12-31 00:00:00 2019-12-31 08:33:37 2019-12-31 08:34:56 2019-12-31 08:34:56