Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Niegosławice na dwa odrębne sołectwa: sołectwa Niegosławice i sołectwa Nowe Niegosławice oraz konsultacji w sprawie nadania sołectwom statutów. Zarządzenie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Zarzadzenie_120.63.2019.pdf&id=3803 Bartosz Krause Jolanta Tarłowska Jolanta Tarłowska 2019-11-28 00:00:00 2019-11-28 13:11:02 2019-11-28 13:12:20 2019-11-28 13:12:20