Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr. 513/2, 511/2 obręb Niegosławice, Gmina Niegosławice" RTG.OŚ.6220.12.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=RTG.OS.6220.12.2019_Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf&id=3848 RTG.OŚ.6220.12.2019 Obwieszczenie wystąpienie o opinię http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=RTG.OS.6220.12.2019_Obwieszczenie_wystapienie_o_opinie.pdf&id=3849 Jarek Wesołowski Administrator Systemu Administrator Systemu 2019-12-18 00:00:00 2019-12-18 23:46:52 2019-12-18 23:48:18 2019-12-18 23:48:18