Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Obwieszczenie_Wojta_Budowa_lini_kablowej.pdf&id=2975 Łukasz Kubiszyn Jan Kosiński Jolanta Tarłowska Jolanta Tarłowska 2018-11-14 00:00:00 2018-11-14 09:47:05 2018-11-14 09:48:25 2018-11-14 09:48:25