Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 21 maja 2019r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowica. Zał. 1 do 0050.12.2019 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Zala._1_0050.12.2019.doc&id=3463 Aneta Sławek Jan Kosiński Marta Skibiszewska Marta Skibiszewska 2019-05-21 00:00:00 2019-05-21 11:34:55 2019-05-21 11:36:57 2019-05-21 11:36:57