Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 21 maja 2019r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowica. Zał. 1 do 0050.11.2019 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=0050.11.2019.doc&id=3462 Aneta Sławek Jan Kosiński Marta Skibiszewska Marta Skibiszewska 2019-05-21 00:00:00 2019-05-21 11:30:52 2019-05-21 11:34:19 2019-05-21 11:34:19