Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona. Wykaz nieruchmości przeznaczonej do sprzedaży Nowa Jabłona działka 512 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Nowa_JAblona_512__E2_80_94_kopia.doc&id=3324 Aneta Sławek Jan Kosiński Marta Skibiszewska Marta Skibiszewska 2019-04-01 00:00:00 2019-04-01 14:59:47 2019-04-01 15:02:04 2019-04-01 15:02:04