Zabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 207/5. Zabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 207/5. http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=na_str_2.doc&id=3030 Aneta Sławek Jan Kosiński Andrzej Suszko Andrzej Suszko 2018-11-30 00:00:00 2018-11-30 14:32:37 2018-11-30 14:33:25 2018-11-30 14:33:25