Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Bukowica oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 147. Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Bukowica oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 147. http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=na_str_1.doc&id=3029 Aneta Sławek Jan Kosiński Andrzej Suszko Andrzej Suszko 2018-11-30 00:00:00 2018-11-30 14:29:24 2018-11-30 14:31:48 2018-11-30 14:31:48