Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Bukowica oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 147. Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Bukowica oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 147. http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=na_str_1.doc&id=3029