Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Krzywczyce oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 41 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Wykaz_nieruchomosci.doc&id=2863 Aneta Sławek Jan Kosiński Andrzej Suszko Andrzej Suszko 2018-10-08 00:00:00 2018-10-08 14:50:42 2018-10-08 14:54:23 2018-10-08 14:54:23