Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Krzywczyce oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 41 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/system/pobierz.php?plik=Wykaz_nieruchomosci.doc&id=2863