Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-26 21:07:45 przez Administrator Systemu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1999, poz. 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Niegosławice Uchwały Nr XXXIX.225.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce w gminie Niegosławice.
Względem ww. projektu planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Zawiadamiam również o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice w godzinach urzędowania. Jednocześnie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niegosławice zamieszczono ww. uchwałę.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Niegosławice.
Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
 
 
/-/ Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Świtajło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Świtajło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-26 21:07:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-26 21:07:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-26 21:07:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3886 raz(y)