ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-20 14:09:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Tarłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 14:10:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Tarłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20 14:10:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy w Niegosławicach z dnia 21 maja 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 0050.13.2019
Wójta Gminy w Niegosławicach
z dnia 21 maja 2019r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204)


zarządzam, co następuje:
§1.Przeznacza się do wydzierżawienia następujące grunty stanowiące mienie Gminy
Niegosławice :
1.Obręb Bukowica: działka nr 147 o pow. 0,10 ha, którą stanowią pastwiska PsIV.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/000044034/5.
Wysokość czynszu dzierżawnego 10,00 zł, płatnego rocznie, w trakcie trwania najmu czynsz może ulec zmianie.
2.Obręb Gościeszowice: działka nr 287/3 o pow. 0,48 ha, którą stanowią pastwiska trwałe PsIII.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00049835/5.
Wysokość czynszu dzierżawnego 48,00 zł, płatnego rocznie, w trakcie trwania najmu czynsz może ulec zmianie.
3.Obręb Niegosławice:
a) działka nr 128/2 o pow. 0,6991 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RIIIa o pow. 0,4150 ha, grunty orne RIIIb o pow. 0,2841 ha.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00031313/1.
Wysokość czynszu dzierżawnego, płatnego miesięcznie 1.538,02 zł + VAT, w trakcie trwania najmu czynsz może ulec zmianie.
b) działka nr 129/2 o pow. 0,5937 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RIIIa o pow. 0,5512 ha, grunty orne RIIIb o pow. 0,0383 ha, łąki ŁIII o pow. 0,0042 ha.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00031313/1.
Wysokość czynszu dzierżawnego, płatnego miesięcznie 1.306,14 zł + VAT, w trakcie trwania najmu czynsz może ulec zmianie.
 
§2.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi d/s gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki mieszkaniowej.
 
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Niegosławicach, oraz opublikowaniu na stronie internetowej urzędu.
 
 
/-/ WÓJT
Jan Kosiński
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-21 11:43:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-21 11:48:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21 11:48:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy w Niegosławicach z dnia 25 maja 2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.  z 2015r.  poz. 1515) i art. 35 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774)
zarządzam, co następuje: 
       §1.W celu ustawienia pojemników na odzież używaną przeznacza się do wydzierżawienia następujące grunty stanowiące mienie Gminy Niegosławice:
1) 2 m2 stanowiące część  działki nr 332/1 położonej  w obrębie  ewidencyjnym Mycielin, którą stanowią użytki B.
   Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00030451/3.
   Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + VAT.
   Czynsz płatny jest w terminie wskazanym w fakturze VAT.
2) 2 m2 stanowiące część  działki nr 264/1 położonej  w obrębie  ewidencyjnym Przecław, którą stanowią użytki PsII.
    Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00039320/9.
    Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + VAT.
    Czynsz płatny jest w terminie wskazanym w fakturze VAT.
3) 2 m2 stanowiące część  działki nr 220 położonej  w obrębie  ewidencyjnym Niegosławice, którą stanowią użytki B.
    Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00030452/0.
    Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + VAT.
    Czynsz płatny jest w terminie wskazanym w fakturze VAT.
4) 2 m2 stanowiące część  działki nr 153 położonej  w obrębie  ewidencyjnym Zimna Brzeźnica, którą stanowią użytki Bz.
    Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00030455/1.
   Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + VAT.
   Czynsz płatny jest w terminie wskazanym w fakturze VAT.
5) 2 m2 stanowiące część  działki nr 546/5 położonej  w obrębie  ewidencyjnym Gościeszowice, którą stanowią użytki PsIV.
    Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00049835/5.
    Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + VAT.
    Czynsz płatny jest w terminie wskazanym w fakturze VAT.
§2.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi d/s gospodarki nieruchomościami, rolnictwa   i   leśnictwa, gospodarki mieszkaniowej. 
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy  w Niegosławicach, oraz opublikowaniu na stronie internetowej urzędu.
 
 
                                                                                                                                          /-/   Wójt
                                                                                                                                          Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-25 11:33:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-25 11:33:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-25 11:33:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Wójta Gminy w Niegosławicach z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.  z 2015r.  poz. 1515) i art. 35 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774)
zarządzam, co następuje: 
       §1.W celu ustawienia pojemników na odzież używaną przeznacza się do wydzierżawienia następujące grunty stanowiące mienie Gminy Niegosławice :
1) 2 m2 stanowiące część  działki nr 54 położonej  w obrębie  ewidencyjnym Sucha   Dolna, którą stanowią użytki B.
   Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00030454/4.
   Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + VAT.
   Czynsz płatny jest w terminie wskazanym w fakturze VAT.
2) 2 m2 stanowiące część  działki nr 264/1 położonej  w obrębie  ewidencyjnym Przecław, którą stanowią użytki PsII.
    Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00039320/9.
    Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + VAT.
    Czynsz płatny jest w terminie wskazanym w fakturze VAT.
3) 2 m2 stanowiące część  działki nr 431 położonej  w obrębie  ewidencyjnym Niegosławice, którą stanowią użytki B.
    Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00031936/4.
    Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + VAT.
    Czynsz płatny jest w terminie wskazanym w fakturze VAT.
 
§2.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi d/s gospodarki nieruchomościami, rolnictwa   i   leśnictwa, gospodarki mieszkaniowej.
 
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy  w Niegosławicach, oraz opublikowaniu na stronie internetowej urzędu.
 
                                                                                                                                                                   /-/   Wójt
                                                                                                                                                                    Jan Kosiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-27 13:02:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-27 13:02:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-27 13:02:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy w Niegosławicach z dnia 09 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 0050.26.2015
Wójta Gminy w Niegosławicach
z dnia 09 września 2015 r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782)

zarządzam, co następuje:
 
§1.Przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości rolne stanowiące mienie Gminy Niegosławice, położone w obrębie ewidencyjnym Niegosławice:
1.Działka nr 130 o pow. 1,92 ha, którą stanowią użytki: łąki trwałe ŁIII o pow. 1,47 ha, grunty orne RIIIa o pow. 0,27 ha, grunty orne RIIIb o pow. 0,13 ha, rowy W-ŁIII 0,05 ha;
-nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00031313/1;
-wysokość czynszu dzierżawnego 272,00 zł rocznie, płatny do 31 października
każdego roku.
2.Działka nr 127/7 o pow. 1,11 ha, którą stanowią użytki: grunty orne RIIIa
o pow. 0,82 ha, pastwiska trwałe PsIII o pow. 0,29 ha
-nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00054873/1;
-wysokość czynszu dzierżawnego 333,00 zł rocznie, płatny do 31 października
każdego roku.
 
§2.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi d/s gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki mieszkaniowej.
 
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Niegosławicach, oraz opublikowaniu na stronie internetowej urzędu.
 
/-/ Wójt
Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-09 13:41:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-09 13:41:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-09 13:41:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1798 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudziny.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 916/1.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00054535/0.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  27,09 ha, w skład której wchodzą użytki: łąki trwałe ŁVI o pow. 23,60 ha, gr. zadrzewione i zakrzewione Lz-ŁVI o pow. 2,14 ha, drogi dr o pow. 0,82 ha, rowy W o pow. 0,53 ha.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 916/1 znajduje się w strefie łąk, pastwisk oraz lasów.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto 2.709,00 zł  .
-Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do 31 października każdego roku, począwszy od roku 2015.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  26.06.2015r. do 12.08.2015r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                          Wójt
                                                                                                                               /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-30 10:13:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-30 10:13:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-30 10:13:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy w Niegosławicach z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.  z 2013r.  poz. 594 ze  zm.) i art. 35 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.)

zarządzam, co następuje:
 
§1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia  działkę nr 204/5 o powierzchni 0,15  ha, którą stanowią użytki RIVb, położoną w obrębie ewidencyjnym Bukowica, stanowiącą mienie Gminy Niegosławice.
2.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00045034/2.
3.Wysokość czynszu dzierżawnego (0,03 zł x 1.500 m2 )= 45,00 zł rocznie, płatny do 31 października każdego roku.
 
§2.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi d/s gospodarki nieruchomościami, rolnictwa   i   leśnictwa, gospodarki mieszkaniowej.
 
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy  w Niegosławicach, oraz opublikowaniu na stronie internetowej urzędu.
 
 
                                                                                                                           /-/   Wójt                         
                                                                                                                           Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-21 15:04:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-22 07:51:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-22 07:51:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudziny.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 461.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00053685/9.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  92,91 ha, w skład której wchodzą użytki: łąki trwałe ŁVI o pow. 86,64 ha, lasy Ls o pow. 3,87 ha, drogi dr o pow. 1,08 ha, nieużytki N o pow. 0,77 ha, rowy W o pow. 0,55 ha.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 461 znajduje się w strefie  łąk, pastwisk oraz lasów.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto 9.291,00 zł  .
-Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do 31 października  każdego roku, począwszy od roku 2015
-Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  17.12.2014r. do 28.01.2015r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.           
 
 
                                                                                                           Wójt
                                                                                               /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-17 11:37:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-17 11:42:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-17 11:42:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2034 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »