ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 05 marca 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 327.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00052204/7.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,47 ha, którą stanowią użytki kopalne K.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 327 znajduje się w strefie  upraw rolnych.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 9.900,00 zł  .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  05.03.2015r. do 17.04.2015r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                  Wójt
                                                                                                                                       /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-05 12:32:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-05 12:32:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-05 12:32:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 05 marca 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 258/49.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00044581/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,7231 ha, która w ewidencji gruntów  wykazana jest jako droga dr.
-W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (przyjęty Uchwałą
nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r.) część północna działki nr 258/49 znajduje się w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „103R” dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy. Pozostała część południowa działki znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego opracowania. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 258/49 znajduje się:         w części północnej jako tereny rolnicze obejmujące obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej wraz z obszarem ich oddziaływania oznaczonym na rysunku symbolem R/E i w części południowej jako teren położony w strefie osadniczo-rolnej.
-Cena nieruchomości  brutto 30.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  05.03.2015r. do 17.04.2015r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
                                                                                                                 Wójt
                                                                                                     /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-05 12:29:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-05 12:29:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-05 12:29:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 16 października 2014r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 165.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00045580/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,71 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RIVa o powierzchni 0,10 ha , grunty orne RIVb o powierzchni 0,08 ha,  grunty orne RV o powierzchni 0,53 ha
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 165 znajduje się w strefie  osadniczo-rolnej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 38.500,00 zł  .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od
dnia wywieszenia wykazu tj. od  16.10.2014r. do 27.11.2014r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                             Wójt
                                                                                                                 /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-16 14:15:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-16 14:15:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-16 14:15:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 16 października 2014r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 79/11.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00051766/7.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,0940 ha, którą stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane Bp.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 79/11 znajduje się w strefie terenów o walorach dla lokalizacji funkcji mieszkalno-usługowej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 13.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  16.10.2014r. do 27.11.2014r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 Wójt
                                                                                                                      /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-16 14:13:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-16 14:13:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-16 14:13:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.30.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 16 października 2014r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 79/8.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00024125/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,0940 ha, którą stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane Bp.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 79/8 znajduje się w strefie terenów o walorach dla lokalizacji funkcji mieszkalno-usługowej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 13.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  16.10.2014r. do 27.11.2014r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                           Wójt
                                                                                                                /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-16 14:10:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-16 14:10:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-16 14:10:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 258/49.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00044581/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,7231 ha, która w ewidencji gruntów  wykazana jest jako droga dr.
-W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (przyjęty Uchwałą nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r.) część północna działki nr 258/49 znajduje się w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „103R” dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy. Pozostała część południowa działki znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego opracowania. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 258/49 znajduje się: w części północnej jako tereny rolnicze obejmujące obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej wraz z obszarem ich oddziaływania oznaczonym na rysunku symbolem R/E i w części południowej jako teren położony w strefie osadniczo-rolnej.
-Cena nieruchomości  brutto 30.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  14.04.2014 r. do 27.05.2014 r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                             Wójt
                                                                                 /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-14 15:02:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-14 15:02:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-14 15:02:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowica.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Bukowica oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 58/2.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
  nr ZG1G/00052475/7.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,0814 ha, która w ewidencji gruntów  wykazana jest jako droga dr.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 58/2 znajduje się
w strefie zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej.
-Cena nieruchomości  brutto 7.500,00 zł. w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od
dnia wywieszenia wykazu tj. od  19.03.2014r. do 02.05.2014r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
                                                                                                                                                                          
                                                                                Wójt
                                                                   /-/ mgr Jan Kosiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-19 10:17:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-19 10:19:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-19 11:16:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.20.2013 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 23lipca 2013r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  położonej
w obrębie ewidencyjnym Niegosławice.
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Niegosławice oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 228/2.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
  nr ZG1G/00052644/3.
- Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,95 ha, w skład której wchodzą użytki: pastwiska trwałe PsIV o pow.0,13 ha , grunty orne RIIIa o pow.0,71 ha, grunty orne RIVa o pow.0,11 ha.
 -Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Niegosławice działka nr 228/2 znajduje się  częściowo w strefie osadniczo-rolnej i częściowo w strefie upraw rolnych.
-Cena nieruchomości  brutto 21.000,00 zł. .
-Termin zapłaty najpóźniej 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej.                 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od
dnia wywieszenia wykazu tj. od  23.07.2013r. do 05.09.2013r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
                                                                                                                                                                          
                                                                                                        Wójt
                                                                                           /-/ mgr Jam Kosiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-23 13:49:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-23 13:50:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-23 13:54:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji