ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zimna Brzeźnica.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Zimna Brzeźnica oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 6/1.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00052177/8.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,48 ha,  którą stanowią użytki: grunty orne RIVa .
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 6/1 znajduje się  w strefie osadniczo-rolnej położonej w obszarze chronionego krajobrazu.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 12.700,00 zł .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  25.05.2016 r. do 06.07.2016 r.
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
 
                                                                                                                                  Wójt
                                                                                                                      /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-25 11:43:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-25 11:43:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-25 11:43:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudziny.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 251/2.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00051872/3.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,92 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RV o powierzchni 0,56 ha , grunty orne RVI o powierzchni 0,34 ha., nieużytki N o pow. 0,02 ha
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 251/2 znajduje się   w strefie upraw rolnych.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 15.000,00 zł .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  27.04.2016r. do 09.06.2016r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                             Wójt
                                                                                                                                                   /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-27 12:55:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-27 13:56:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-27 13:56:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudziny.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 211/2.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00051872/3.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,55 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RIVa o powierzchni 0,34 ha , grunty orne RIVb o powierzchni 0,21 ha.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 211/2 znajduje się  w części w strefie upraw rolnych i w części w strefie osadniczo-rolnej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 14.000,00 zł .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  27.04.2016r. do 09.06.2016r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                                Wójt
                                                                                                                                                      /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-27 12:52:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-27 12:52:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-27 12:52:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.13.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przecław.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Przecław oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 750.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00044694/9.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,36 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RIIIb o powierzchni 0,0759 ha , grunty orne RIVa o powierzchni 0,1505 ha,  łąki ŁIII o powierzchni 0,1336 ha
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 750 znajduje się  w strefie upraw rolnych oraz łąki i pastwisk.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 9.600,00 zł .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  27.04.2016r. do 09.06.2016r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                    Wójt
                                                                                                                                          /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-27 12:48:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-27 12:48:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-27 12:48:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 04 kwietnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 79/11.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00051766/7.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,0940 ha, którą stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane Bp.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 79/11 znajduje się w strefie terenów o walorach dla lokalizacji funkcji mieszkalno-usługowej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 13.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  06.04.2016r. do 19.05.2016r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                  Wójt
                                                                                                                                       /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-06 14:58:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-06 14:58:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-06 14:58:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 04 kwietnia 2016r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Sucha Dolna oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 79/8.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00024125/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,0940 ha, którą stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane Bp.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 79/8 znajduje się w strefie terenów o walorach dla lokalizacji funkcji mieszkalno-usługowej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 13.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  06.04.2016r. do 19.05.2016r. 
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                        Wójt
                                                                                                                            /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-06 14:53:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-06 14:53:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-06 14:59:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.35.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mycielin.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Mycielin oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 248/4.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00051866/8.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,65 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RIVa o pow. 0,30 ha, pastwiska trwałe PsIII o pow. 032 ha , Wsr-PsIII o pow. 0,03 ha.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 248/4 znajduje się w części w strefie  zainwestowania wiejskiego z przewaga zabudowy zagrodowej i w części w strefie osadniczo-rolnej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 59.400,00 zł  .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 782) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  28.12.2015 r. do 09.02.2016 r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                          Wójt
                                                                                                               /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-28 14:22:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-28 14:22:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-28 14:22:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.34.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 310/4.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00052205/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,03 ha, która w ewidencji gruntów  wykazana jest jako droga dr.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 310/4 znajduje się w strefie  osadniczo-rolnej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 6.000,00 zł  .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia podpisania protokołu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 782) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  28.12.2015 r. do 09.02.2016 r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                           Wójt
                                                                                                /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-28 14:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-28 14:20:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-28 14:20:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 09 września 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Nowa Jabłona oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 229.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
nr ZG1G/00054270/4.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,32 ha, którą stanowią użytki: grunty orne RIVb.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 229 znajduje się
w strefie upraw rolnych.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości brutto 7.500,00 zł .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 782) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 09.09.2015 r. do 22.10.2015 r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
 

Wójt
/-/ mgr Jan Kosiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Sławek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-09 13:38:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-09 13:39:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-09 13:39:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Sucha Dolna nr 38C wraz z przynależną częścią ułamkową gruntu .

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
                                                           
 -   Lokal  mieszkalny nr 2 położony w miejscowości Sucha Dolna nr 38C.
-    Dla przedmiotowego lokalu jest prowadzona księga wieczysta  Kw nr ZG1G/00037870/5
-    Łączna powierzchnia użytkowa lokalu 53,75 m2
-    Lokal  położony na parterze  budynku wielorodzinnego,  składa się z: dwa  pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i skrytka, do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze o pow. 17,35 m2 , położone w budynku gospodarczym poza budynkiem mieszkalnym na tej samej działce.
 -  Do lokalu przynależy udział w części wspólnej budynku i gruntu wynoszącym 240/1000    
 działki nr 261/11  o powierzchni 0,1653 ha ujawniony w Kw nr ZG1G/00025669/6 
-      Działka nr 261/11, której część przynależy do przedmiotowego lokalu   w ewidencji gruntów oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe B.
-      Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego   ważnego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego     i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań              i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Niegosławice działka nr 261/11 znajduje się w strefie zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej.
-   Cena nieruchomości  brutto 32.300,00 zł  .
-   Cena sprzedaży  zostanie rozłożona na raty, pierwsza rata płatna przed zawarciem umowy notarialnej wynosi nie mniej niż 30% ceny sprzedaży lokalu.
-   Termin zapłaty do dnia zawarcia umowy notarialnej.
         Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od
dnia wywieszenia wykazu tj. od  21.04.2015r. do 02.06.2015r.
         Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach 
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.            
                                                                                                                                                           
                                                                                                        Wójt
                                                                                             /-/ mgr Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Chachuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Sławek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-21 15:02:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Chachuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-21 15:02:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Chachuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21 15:02:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji