ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudziny.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-04-27 12:52:28 przez Sebastian Chachuła

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 211/2.
-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr ZG1G/00051872/3.
-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,55 ha, w skład której wchodzą użytki: grunty orne RIVa o powierzchni 0,34 ha , grunty orne RIVb o powierzchni 0,21 ha.
-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 211/2 znajduje się  w części w strefie upraw rolnych i w części w strefie osadniczo-rolnej.
-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.
-Cena nieruchomości  brutto 14.000,00 zł .
-Termin zapłaty 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  27.04.2016r. do 09.06.2016r.
 
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.
 
                                                                                                                                                                Wójt
                                                                                                                                                      /-/ mgr Jan Kosiński
« powrót do poprzedniej strony