ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2015 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Sucha Dolna nr 38C wraz z przynależną częścią ułamkową gruntu .

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-04-21 15:02:11 przez Sebastian Chachuła

Akapit nr - brak tytułu

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
                                                           
 -   Lokal  mieszkalny nr 2 położony w miejscowości Sucha Dolna nr 38C.
-    Dla przedmiotowego lokalu jest prowadzona księga wieczysta  Kw nr ZG1G/00037870/5
-    Łączna powierzchnia użytkowa lokalu 53,75 m2
-    Lokal  położony na parterze  budynku wielorodzinnego,  składa się z: dwa  pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i skrytka, do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze o pow. 17,35 m2 , położone w budynku gospodarczym poza budynkiem mieszkalnym na tej samej działce.
 -  Do lokalu przynależy udział w części wspólnej budynku i gruntu wynoszącym 240/1000    
 działki nr 261/11  o powierzchni 0,1653 ha ujawniony w Kw nr ZG1G/00025669/6 
-      Działka nr 261/11, której część przynależy do przedmiotowego lokalu   w ewidencji gruntów oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe B.
-      Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego   ważnego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego     i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań              i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Niegosławice działka nr 261/11 znajduje się w strefie zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej.
-   Cena nieruchomości  brutto 32.300,00 zł  .
-   Cena sprzedaży  zostanie rozłożona na raty, pierwsza rata płatna przed zawarciem umowy notarialnej wynosi nie mniej niż 30% ceny sprzedaży lokalu.
-   Termin zapłaty do dnia zawarcia umowy notarialnej.
         Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od
dnia wywieszenia wykazu tj. od  21.04.2015r. do 02.06.2015r.
         Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach 
i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.            
                                                                                                                                                           
                                                                                                        Wójt
                                                                                             /-/ mgr Jan Kosiński
« powrót do poprzedniej strony